• Kautokeino representanter

    Fra bispevigslingen av Thor Henrik With i Tromsø 2012

Gudstjenester

Valgmenigheten har som oppgave å tilby regelmessige gudstjenester. Et stigende antall gudstjenestesøkende har blitt fremmede i sine tidligere menigheter på grunn av det læremessige forfall som preger mange menigheter.

Valgmenigheten bestreber seg på å bruke prester og forkynnere som lar Den Hellige Skrift – Bibelen være øverste norm for liv og lære.

Vårt arbeid i Kautokeino

Våre menigheter ønsker å tilbyr en rekke tjenester som naturlig faller sammen med vår arbeid:
- Begravelse
- Dåp
- Konfirmasjon
- Møter
- Større arrangement
- Bryllup

Bekjennelse

Valgmenigheten bekjenner at Bibelens budskap er rett uttrykt i bekjennelsesskriftene:
- Den apostoliske trosbekjennelse,
- Den Athanasianske trosbekjennelse,
- Den Nikenske trosbekjennelse,
- Luthers lille katekisme,
- Den Augsburgske bekjennelse.


KalenderNyheter
En sann kirkeverge fyller 90 år

Inga Turi Hætta 90 år – en sann kirkeverge

Valgmenigheten i Kautokeino, Bedehusforeningen vil gjerne få gratulere Inga Turi Hætta med 90 års dagen i...

Samisk-norsk kirkehelg, 17.-19. juli, Kvænangen, Sekkemo Kirkestua
Fra Samisk-norsk kirkehelg, kirkestua, Sekkemo – 2014 Samisk-norsk kirkehelg   17.-19. juli 2015 Kirkestua, Sekkemo

š***

Overskrift for kirkehelgen

Sátni lea du lahka, du njálmmis ja du váimmus,...

Samisk/norsk kirkehelg i Kvænangen

Biskop Thor Henrik With og tolk Mathis Mathisen Sara. Under samisk/norsk kirkestevne i 2012. Foto: Marie Bolsøy Lyngmo.

Dievdu-Nissonolmmoš ja bestojupmi Mann – kvinne...